ОДЀВЕКА

ОДЀВЕКА нареч. Диал. Одеве.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква