ОДЀВЦЕ

ОДЀВЦЕ нареч. Остар. и диал. Умал. от одеве.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква