ОДЀСКИ

ОДЀСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Одеса и до одесчанин. Нашият халосник го изпъдили из одеската гимназия. Ив. Вазов, Съч. Х, 169. Нашият избор сполучливо падна на Загубански.. Ако в края на краищата той биде заловен от одеската полиция, това не стана по негова вина. Г. Бакалов, Избр. пр, 41. Завръщането на учителя [Ботьо Петков] станало след намесата на одеските българи, които разбрали, че след напускането му калоферското училище западнало. Н. Ферманджиев, РХ, 187. Одеско пристанище.

Списък на думите по буква