ОДЕСНЯ̀ВАНЕ

ОДЕСНЯ̀ВАНЕ ср. Полит. Рядко. Отгл. същ. от одеснявам. Противоп. олевяване. Той [вестник "Народна воля"] критикува бързото одесняване на голяма част от младотурците. Хр. Бръзицов, НЦ, 296.

Списък на думите по буква