ОДЀСЧАНКА

ОДЀСЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Одеса.

Списък на думите по буква