ОДЕТИНЯ̀ВАНЕ

ОДЕТИНЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от одетинявам и от одетинявам се; вдетиняване.

Списък на думите по буква