ОДЖА̀ЧЕ

ОДЖА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от оджак1.

—— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква