ОДИМЯ̀ВАНЕ

ОДИМЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от одимявам и от одимявам се; задимяване, опушване.

Списък на думите по буква