ОДЍРАМ

ОДЍРАМ, ‑аш, несв.; одера̀, ‑ѐш, мин. св. одра̀х, св., прех. 1. Дера изцяло, докрай кожата, обикн. на животно. Когато ловците убият лисица през зимата, одират я, а трупа ѝ закачат на някой клон. А. Дончев, ВР, 235. Като ходеше с овцете, той залагаше клюсите тайно, да не го видят другите овчари, одираше животните и кожите продаваше скъпо. Ст. Даскалов, СД, 508. Добичетата от глад често падаха по къра и там умираха. Не ги заравяха, а само одираха кожите им за цървули. Н. Михайлов, МП, 74. Мъж от жена бяга, / .. / Жена му се кани: / — Уби ща та, мъжо, / .. / кожата ти одирам, / на пазар я изнасям. Нар. пес., СбНУ VI, 77.

2. Разг. Одрасквам, ожулвам кожата на някаква част от тялото. Кога някоя млечна жена я заболи босица [бозчица], тога за да я предвари от нагнойвайне, одира болната си босица о някой къщен стълб или отварят нощвите, та я накарват да ги затворит тя, за да се затворела болята. СбНУКШ ч. III, 26. Брах шипки и си одрах ръцете.

3. Разг. Наказвам много строго някого като го бия; пребивам. — Калине, — стросна му се Рахни, — чу ли нощес вълка, а, чу ли го? Да си отваряш очите, брей, че те одирам. Й. Йовков, ВАХ, 120.

4. Диал. Откъсвам парче от плат, лист от книга, хартия и под. (Н. Геров, РБЯ).

5. Диал. За домашно животно — изморявам, уморявам (Н. Геров, РБЯ). одирам се, одера се I. Страд. от одирам. Освен с оръжие, вълците се унищожават и със отравяне. За целта се заколва овца, която се одира, а по тялото ѝ се правят нарези с нож в месото. В нарезите се поставя стрихинин. П. Петков, СП, 34. II. Възвр. от одирам във 2 знач. Одрах се докато копах розите.

ОДЍРАМ СЕ несв., одера̀ се св., непрех. Диал. Уморявам се, изтощавам се до краен предел от викане, плач, кашлица, повръщане и под.; съдирам се, скъсвам се. Какво му е на бебето? Одра се от плач. △ Трябва да ти загреем гърдите. Нощес се одра да кашляш.

Одирам / одера кожата <от гърба> на някого. Разг. 1. Наказвам някого много строго, сурово, като го бия жестоко. Само да разбера, че и днес си скитал и не си научил уроците, ще ти одера кожата. 2. Безмилостно ограбвам, експлоатирам някого. — При ингилизите си живял, а? Казват, търговци на място били. И стоката им добра, ама отръки им било кожата от гърба на човека да одират. Д. Марчевски, ДВ, 46. Ако му се падне да заколи някой земевладетел, който одира кожата на своите селачене,.., — тогава той е на своето място и дяволски се разпорежда. Н. Бончев, Р (превод), 48. Одирам / одера котката. Разг. Предизвиквам страх у някого чрез груба проява, с която искам да се накаже, да покажа, че ще командвам и няма да търпя да ми се възразява. Явно още първата година е одрала котката, защото в къщата им тя диктува всичко. Одрал съм кожата на някого. Разг. Обикн. за син, дъщеря — извънредно много приличам физически на някой от родителите си. "Винаги тъй силно харесвах Омер, а му родих син, дето няма нищо от него. Защо така, боже? Нали викат, щом обичаш някого, детето ти кожата му одирало?" В. Мутафчиева, ЛСВ I, 227. Одрах лисиците (козите). Диал. Повърнах от напиване. Мъжът ми беше на празника Трифон Зарезан и като се върна одра лисиците.

Списък на думите по буква