ОДИСЀЕВ

ОДИСЀЕВ, ‑а ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на, който се отнася до или е свързан с Одисей. По всичко се вижда, че повод за свадата ще е било желанието на някои от одисеевите другари да останат тук. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 149.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква