ОДИСЀЕВСКИ

ОДИСЀЕВСКИ , ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За приключения, събития и под. — който е дълъг, изпълнен с трудности. Истинското българско въображение живее и ще живее до онзи ден, когато след всички одисеевски приключения ще може да спира и поема дъх пред тази райска градина:.. / "В моята малка градинка / доста е мене, що имам." Т. Жечев, БВ, 443.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква