ОДЍТ

ОДЍТ, одѝтът, одѝта, мн. няма, м. Финанс. Проверка на стопанско-финансовата дейност на предприятие, учреждение или на материално и финансово отговорно лице от длъжностно лице на компетентен висшестоящ орган чрез преглеждане на счетоводните книги, фактури и др.; ревизия. Преглед на състоянието на рафинерията ще предшиства подготовката за финансов, технически и правен одит. 168 часа, 1998, бр. 32, 14.

— Англ. audit.

Списък на думите по буква