ОДОБРЀН

ОДОБРЀН, ‑а ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от одобрявам като прил. Който е получил положителна оценка, съгласие, одобрение; утвърден. Одобрен проект. Одобрена скица. Одобрени планове.

Списък на думите по буква