ОДОБРЯ̀

ОДОБРЯ̀. Вж. одобря̀вам.

Списък на думите по буква