ОДОГРА̀Ф

ОДОГРА̀Ф м. Мор. Електронавигационен уред, който автоматично изписва върху карта изминатия от кораб път.

— От гр. }δός 'път' + граф.

Списък на думите по буква