ОДОЛЯ̀ВАМ

ОДОЛЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; одолѐя, ‑ѐеш, мин. св. одоля̀х, прич. мин. св. деят. одоля̀л, ‑а, ‑о, мн. одолѐли, прич. мин. страд. одоля̀н, ‑а, ‑о, мн. одолѐни, св., прех. Остар. Книж. 1. Побеждавам, надвивам, превъзмогвам, преодолявам. И дълго той се скита в борба с беди опасни, / .. / И всичко одолява в полета си прекрасни. Ив. Вазов, Съч. II, 39. Картагенянете сами не могли да одолеят силному неприятелю, но наели шпартанска [спартанска] войска. Г. Йошев, КВИ (превод), 107. Гръцкий император Ираклий си напрегнал сичките сили, за да го [Хорзой] отблъсне и най-после одолял на страшния си противник. Д. Душанов, ИПХЧ, 73.

2. За чувство, желание и под. — обхващам изцяло, обземам, завладявам някого. Грях притисна — и мрак се пръсна отпреде ми. — Въздряма душата ми на Изкусителната планина, та грях ме одоля. Н. Райнов, КЦ, 99. Навремени падам в совършено униние, изгубувам ся и одоляват ма мрачни мисли. С. Радулов, ГМП (превод), 74. одолявам се, одолея се страд.

Списък на думите по буква