ОДОЛЯ̀ВАНЕ

ОДОЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от одолявам и от одолявам се.

Списък на думите по буква