ОДОМАШНЯ̀ВАНЕ

ОДОМАШНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Спец. 1. За животно — опитомяване. Европейската и азиатската дива свиня са послужили като основа за създаване на съвременните културни породи чрез одомашняване в чисто състояние на едната или другата свиня или чрез кръстоски от дивите родоначлни форми. Кр. Генджев и др., Ж, 45. Домашният гълъб се отглежда от човека в целия вят. Той е произлязъл от дивия скален гълъб,.. Одомашняването му станало от египптяните няколко хиляди години преди нашата ера. Зоол. VII кл, 96.

2. За растение — култивиране. Колкото и странно да изглежда на пръв поглед това, но не равнинните области, а планинските райони на Азия, Европа, Африка и Америка са местата, където за първи път човек започнал одомашняването на растенията.. Тук най-напред започнал да ги използува за храна, а след това и да ги отглежда. Сл. Петров, РКХО, 14.

Списък на думите по буква