ОДОМЀТЪР

ОДОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Геод. Уред за измерване изминатия от превозно средство път чрез преброяване на оборотите.

— От гр. }δός 'път' + ‑мeтър.

Списък на думите по буква