ОДОМЯ̀ВАНЕ

ОДОМЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Задомяване; женене, оженване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква