ОДОНА̀Д

ОДОНА̀Д нареч. Диал. Оттатък, от другата страна, отвъд. Противоп. одо̀вад. Кога са Стоян събуди, / шилета нема никакви! / Па си ги Стоян съгледал / одонад Дунав вов Влашка. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 200. И биде като свърши Исус тия словеса, прейде от Галилеа и дойде в синорите Юдейски одонад Йордана. Н. Рилски, НЗ (превод), 39.

— Други (диал.) форми: одъна̀д, одънъ̀д.

Списък на думите по буква