ОДОНТОЛО̀ГИЯ

ОДОНТОЛО̀ГИЯ ж. Мед. Наука за зъбите,заболяванията им и тяхното лечение; зъболекарство, стоматология.

— От гр. όδούς 'зъб' + ‑логия.

Списък на думите по буква