ОДОРА̀НТИ

ОДОРА̀НТИ, само мн. Спец. Вещества със силен приятен мирис, които се прибавят към газ при неговата ароматизация.

— Рус. одоранты. — Друга форма: одора̀ни.

Списък на думите по буква