ОДОРИЗА̀ЦИЯ

ОДОРИЗА̀ЦИЯ, ж. Спец. Прибавяне на силни ароматизирани вещества към газ,
обикн. като сигнализатор при изпускането му или за други цели.

— Рус. одоризация.

Списък на думите по буква