ОДОРИМЀТРИЯ

ОДОРИМЀТРИЯ ж. Спец. Измерване силата на миризмата на ароматичните вещества.

— От лат. odor 'миризма' + ‑метрия.

Списък на думите по буква