ОДО̀ЦВАМ

ОДО̀ЦВАМ, ‑аш, несв.; одо̀цна, ‑еш, мин. св. ‑а̀х и одоцнѐя, ‑ѐеш, мин. св. ‑я̀х и ‑ѝх, св., непрех. Диал. Закъснявам; одоцнувам. Пендо: — Маке, маке, Пижо, глей, че одоцнахме! / Пижо: — Глей си кефо, Пендо, нали му кръцнахме. Елин Пелин, Съч. V, 153-154. — Бегай да отнесеш по-бърже ручоко на Кьосете, оти ного [много] го одоцниме, та че ни се кара, кога се връне довечера! СбНУ ХLV, 384.

Списък на думите по буква