ОДО̀ЦВАНЕ

ОДО̀ЦВАНЕ ср. Диал. Закъсняване; одоцнуване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква