ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ

ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ1 ср. Рядко. Само ед. Отгл. същ. от одребнявам1; дребнеене.

ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ

ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от одребнявам2; раздробяване.

ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ

ОДРЕБНЯ̀ВАНЕ3 ср. Рядко. Отгл. същ. от одребнявам3; издребняване.

Списък на думите по буква