ОДРЕЗГАВЯ̀ВАНЕ

ОДРЕЗГАВЯ̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от одрезгавявам1; пресипване, прегракване.

ОДРЕЗГАВЯ̀ВАНЕ

ОДРЕЗГАВЯ̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от одрезгавява; дрезгавеене.

Списък на думите по буква