ОДРЀМВАНЕ

ОДРЀМВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от одремвам и от одремвамсе.

Списък на думите по буква