ОДРЕХЛЯ̀Л

ОДРЕХЛЯ̀Л, ‑а, ‑о, мн. одрехлѐли, прил. Остар. и диал. Изнемощял. Колкото млад и як беше момъкът, толкова стар и одрехлял изглеждаше другият евреин. Ст. Загорчинов, ДП, 266.

Списък на думите по буква