ОДРЀЦ

ОДРЀЦ, мн. одърцѝ, след числ. ‑ѐца, м. Диал. Умал.-гальов. от одър; одърче, одренце.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква