О̀ДРИНСКИ

О̀ДРИНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до град Одрин, който е свързан с град Одрин и областта. Революционното брожение в Македония се предаваше на широки вълни и в одринския вилает — чак до стените на Цариград. Д. Талев, И, 453. Ако зажалиш нявга за одринско вино, — / дойди на гости / кротко и мирно. М. Минева, МП, 6. Леле моя / сабя халосия! / Море люта / одринска ракия. П. К. Яворов, Съч. I, 62. — Ходил ли си, байчо, / скоро на пазара, / виждал ли си, байчо, / одринска коприна? Нар. пес., СбНУ ХLVI, 262.

2. Като същ. одринско ср. Разг. Събир. Селищата и земите от Одринска област (вилает). В първите дни на есента Мехмед Чиллията,., дигна тежка сватба. Женеше първороден син. За тая сватба научиха всички турци в одринско. К. Петканов, Х, 5. Грозде от одринско.

Списък на думите по буква