ОДРЍПЯЛ

ОДРЍПЯЛ, ‑а, ‑о, мн. одрипѐли. Прич. мин. св. деят. от одрипея като прил. 1. За дреха — която от продължително носене е скъсана, която е в дрипи. Шинелче вехтичко, / шинелче одрипяло, / обичам те и те / не хвърлям от гърба. К. Христов, ПП II, 65.

2. За човек — който е облечен с такава дреха. След тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор пееха.. погребална песен. Хр. Смирненски, Съч. III, 238.

Списък на думите по буква