ОДРЍСИ

ОДРЍСИ, само мн. Истор. Древно тракийско племе, живяло по средното и долното течение на Марица, създало първата тракийска държава в края на VI в пр. н. е.. Първите сведения от старите гръцки писатели за траките са, че те били многобройни, живеели на племена, най-силни и големи от които били одрисите, бесите, трибалите и мизите. Ист. VII кл, 5. Към V в. преди н.е. на Балканския полуостров са живеели около 22 племена. По-значителни от тях са трибалите,.., одрисите — в равнината по средното и долното течение на Марица. Ист. Х и ХI кл, 10.

Списък на думите по буква