О̀ДРОВИНА

О̀ДРОВИНА ж. Остар. и диал. Одър, одрина. Туриха ма за малко в една хубава стаичка — имаше две свещи запалени, една чиста господарска одровина, постлана и трапеза, поставена с ястия и вино. П. Р. Славейков, ПП II (превод), 206. Реших ся да

им струпам колкото по-скоро една колибка, покрита с върхари, в която им приготвих две одровини от сламени снопове и дадох им нещо за завивка. П. Р. Славейков, РО (превод), 132.

Списък на думите по буква