ОДРУ̀СВАНЕ

ОДРУ̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от одрусвам и от одрусам се. — На чай! На чай, другари!... Пешо знаеше какво значи този чай в устата на строителите — критика, одрусване, потене... Тази дума употребяваха всички, когато ги викаше парторгът. Т. Монов, СН, 50.

Списък на думите по буква