ОДРЪ̀ГВАМ

ОДРЪ̀ГВАМ1, ‑аш, несв.; одръ̀гна, ‑еш, мин. св. ‑а̀х, св., прех. Диал. 1. Разранявам кожата си, обикн. поради ожулване или силно чесане; ожулвам, охлузвам, одирам. Еднаж Еленка зе котлето да го изжули с пепел, а майка ѝ рекла: "Недей, душе! Щеш си ожулиш и одръгнеш ръцете!" Й. Груев, КН 4 (превод), 14.

2. Очиствам, отделям стъблото на лен, коноп от семето; очепквам (Н. Геров, РБЯ III). одръгвам сеодръгна се страд. и възвр.

ОДРЪГВАМ

ОДРЪГВАМ2, ‑аш, несв.; одръ̀гна, ‑еш, св., непрех. Остар. и диал. Привиквам, свиквам; обръгвам. Щеше да е добре за мене, ако ся натъкмях в Пловдив, зачтото едно веществената ми полза щеше да е по-голяма и друго, щях да променя образа на живота си, в който съм вече одръгнал. АНГ I, 35.

Списък на думите по буква