ОДРЪ̀ГНА

ОДРЪ̀ГНА1. Вж. одръгвам1.

ОДРЪ̀ГНА

ОДРЪ̀ГНА2. Вж. одръгвам2.

Списък на думите по буква