О̀ДРЪКИ

О̀ДРЪКИ. Диал. Обичай след сватбата да гостуват момините родители у момковите роднини или обратно; повратки. Милицин свекър думаше: / "Милице, снахо на-малка! / .. / Девет калески проваждам / до твойта майка и баща, / до твойте братя и сестри, / та да ми додат на гости, / на гости и на о̀дръки". Нар. пес., СбГЯ, 50.

Списък на думите по буква