ОДРЪ̀СТВАМ

ОДРЪ̀СТВАМ, ‑аш, несв.; одръ̀стя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. 1. Дръстя изцяло, докрай, напълно.

2. Прен. Изяждам, излапвам всичко докрай, изцяло. Ако седнем двама да си ядеме, / все не може, уж болнава и дреме, / пък доде са аз наканя, прекръстя, / по софрата сичка гозба одръстя. П. Р. Славейков, П, 77. оръствам се, одръстя се страд. След като се понаперат [дрехите] малко в тази [сапунената] вода и после ще се одръстят в друга чиста студена или топла вода и ще се прострат. Н, 1895, бр. 15, 120.

Списък на думите по буква