ОДРЯ̀МАНО

ОДРЯ̀МАНО нареч. Рядко. Дремейки, унесено. Ами, я ми кажи, за коя мома искаш да те оженя? А! Кажи ми само на мене... ми кажи — и той приближаваше ухо до внука си и дълго [дядо Еленко] чакаше одрямано да чуе нещо. Ил. Волен, МДС, 85.

Списък на думите по буква