ОДУНЀТРЕ

ОДУНЀТРЕ нареч. Диал. Отвътре, извътре. Живакът успял да свърши работата и я "ударил одунетре". Нар. прик., СбНУ ХХХII, 155.

Списък на думите по буква