ОДУ̀ХВАНЕ

ОДУ̀ХВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от одухвам и от одухвам се; издухване. Беше се [Радка] улисала в разтъркването на един клас и в одухването на осила. Ил. Волен, МДС, 39.

Списък на думите по буква