ОДУХОТВОРЀНИЕ

ОДУХОТВОРЀНИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Одухотворяване; одухотвореност. Всяко художествено произведение, което иска да представи моменти от историческия живот на народа, трябва да бъде одухотворено от мечтите,.., които са осмисляли и движили този живот.. Това одухотворение трябва да се отлее в живи, големи, исторически показателни образи. Г. Константинов, Пр, 10. Целият разкош в архитектурните форми на "Ал. Невски" е претворен от врачански варовик. Никъде другаде този варовик не достигнал такова одухотворение. ВН, 1961, бр. 297, 4.

Списък на думите по буква