ОДУХОТВОРЀНО

ОДУХОТВОРЀНО нареч. Рядко. Живо, изразително, вдъхновено. Момчето разказваше одухотворено.

Списък на думите по буква