ОДУШЕВЀНО

ОДУШЕВЀНО нареч. Остар. Книж. Въодушевено, вдъхновено. — Цял руски народ може да въстане, както на 1812 против великия Наполеона Бонапарта и цяла Европа! — каже одушевено учител Климент. Ив. Вазов, Съч. VIII, 66.

Списък на думите по буква