ОДУШЕВЯ̀ВАНЕ

ОДУШЕВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. 1. Литер. Олицетворяване, одухотворяване (във 2 знач.). В приказките одушевяването на героите — животни и растения — е обикнат похват.

2. Одухотворяване (в 1 знач.); одушевеност, одухотвореност. Едва ли другий някой е съединявал в себе си в таквази степен предпазването и одушевяването; предусмотрителността и стремителността в самото действие. Н. Михайловски, РВИ (превод), 225.

Списък на думите по буква