ОДЪ̀РВЯМ

ОДЪ̀РВЯМ СЕ несв.; одървя̀ се, ‑ѝш се, мин. св. ‑ѝх се, св., непрех. Разг. Вдървявам се. През нощта се одървих от студ. Не можех да мръдна.

Списък на думите по буква