ОДЪРЖАВЀН

ОДЪРЖАВЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от одържавя като прил. Който е станал собственост на държавата; държавен. Одържавен имот. Одържавена земя. Одържавени театри.

Списък на думите по буква